Fempla

Eina online de planificació economicofinancera per a cooperatives de treball

Benvinguts i benvingudes,
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la Fundació Seira us presenten FemPla, una eina online per acompanyar la presa de decisions en matèria economicofinancera a la vostra cooperativa.
FemPla és una proposta dissenyada per a que qualsevol cooperativa pugui conèixer ràpidament les seves necessitats reals de finançament en matèria d’inversions o circulant. Alhora, permet validar la capacitat de l'empresa per a generar beneficis a futur i, d’aquesta manera, optimitzar els recursos financers existents.
Entre altres, utilitzant l’eina FemPla podeu fer projeccions del vostre compte de resultats, de l’estat de la tresoreria, balanços de situació o ràtios d’anàlisi economicofinancera. Tots els fitxers els podreu descarregar per a incorporar-los a la negociació bancària.
Per accedir a FemPla cal crear un usuari i una clau d’accés pròpia.
Si teniu dificultats per crear-lo, poseu-vos en contacte amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

federacio@cooperativestreball.coop

Accés

Correu electrònic
Contrasenya